نمی رسید مدیتیشن کنید؟ 7 فعالیت شاد که بجای آن امتحان کنید

این یک واقعیت ساده است که اغلب شبیه یک اعتراف است. به هر حال، مدیتیشن به عنوان یک درمان تقریباً جادویی در محافل خودیاری مورد ستایش قرار می‌گیرد و فهرست فوایدی که ارائه می‌دهد غیرقابل انکار است. مدیتیشن باعث آرامش و نشاط می شود، استرس را کاهش می دهد و توجه و تمرکز را بهبود …

نمی رسید مدیتیشن کنید؟ 7 فعالیت شاد که بجای آن امتحان کنید ادامۀ مطلب »