تفاوت استراتژی و تاکتیک

تفاوت های زیادی بین استراتژی و برنامه ریزی تاکتیکی وجود دارد. به طور خلاصه، برنامه ریزی استراتژیک برای تعیین مقصد و نحوه رسیدن به آنجا استفاده می شود، و برنامه ریزی تاکتیکی اقدامات خاصی را که قرار است در طول مسیر انجام دهید مشخص می کند. در زیر، استراتژی در مقابل تاکتیک ها، تفاوت ها و شباهت …

تفاوت استراتژی و تاکتیک ادامۀ مطلب »